Tentang Kerabat Santosha

 

Kalau ditanya seperti apa pengaruh support system dalam upaya menyehatkan mental? Tentu, ini mempunyai peranan yang cukup penting.

Orang terdekat bukan hanya yang mempunyai hubungai sedarah. Terkadang, dia yang kita percaya untuk berbagi cerita dan mencurahkan isi hati adalah orang di luar lingkaran keluarga.

Kami menamai orang – orang yang turut belajar bersama dengan sebutan Kerabat Santosha. Diharapkan dapat saling memberikan dukungan selama berlatih mindfulness, saling bertukar pengalaman dan berbagi sudut pandang.